Siųsti SMS
SMS Lietuva
Partneriai
SMS
Informacija kūrėjams

Mes skatiname kūrėjus pasinaudoti mūsų SMS- gateway, kur yra užtinkrinamas gausus interneto paslaugu spektras.

Mūsų SMS paslaugos gali būti skirstomos į "moki-naudoji" arba "atvirkštinis mokėjimas". Mokėkite tik už naudojimąsį. Serviso teikimo įmonė sumoka mums iš anksto 15 centas už tekstinių pranešimų siuntimą. Atvirkštinio mokėjimo paslaugos serviso teikimo įmonei nieko nekainuoja, bet gavėjas už žinutę turės sumokėti, jeigu norės ją perskaityti.

  Sumokėti už naudojimą Atvirkštiniai mokėjimai
Kaina kūrėjui Nuo 15 centas už SMS Laisvas
Kaina gavėjui Laisvas Kintamasis
Tinklo aprėptis Per visą pasaulį Pasirinktos valstybės
Žiniatinklio serveris


Programinio kodo pavyzdys :
C# :
Visual Basic:
Java:
Inbound SMS: Cloud Answering Machine.com

 

Meniu
Pagrindinis puslapis
Programavimas
SMS
Individuali plėtra


Reklama

Tarptautinis tinklapis siuntimo Nemokamos SMS: UK |Ireland |Australia |Germany |Austria |Switzerland |France |Belgium |Spain |Portugal |Czech Republic |Netherlands |Sweden |South Africa |Norway |Malaysia |Denmark |Estonia |Poland |USA |Slovakia |Latvia |Lithuania |Finland |Serbia |Romania |Russia |Greece |Cyprus |Hong Kong |Slovenia |Israel |Hungary |Italy |Luxembourg |